Planning opleidingen ORV 2017
 
Initiële opleiding data opmerking

Basis Beroepsopleiding Beveiligers (niv 2)

SDKK BBB Groep 2016-II: gestart in mei 2016

 
Basis Beroepsopleiding Beveiligers (niv2) SDKK BBB Groep 2017-I start in augustus 2017  

Calltakers (niv 2)

KPC groep 2016-I gestart in oktober 2016  

Mederwerker Intake en service (niv 2)

KPC groep 2016-I gestart in oktober 2016  

Recherche Assistent (niv 2)

KPC groep 2016-I gestart in oktober 2016  

Medewerker grensbewaking

(niveau 3)

KPC, OGB 2015-I: gestart 1 apr 2015, op ma+di+wo op werkplek, do-vr op ORV, loopt door t/m juli 2017

KPC, UBG groepen 2015-1 en 2015-2 starten v.a. 24 aug 2015 (deeltijd) 

UGB 2016-1 (deeltijd) gestart op 18 jan  

UGB 2016-II (deeltijd) gestart op 19 jan

 
Basis Politie Opleiding (niveau 3)

KPC BPO 2015-I (nieuwe instroom): gestart in maart 2015, loopt door t/m juli 2017. 

KPC BPO 2016-I gestart op 11 jan 2016, loopt door t/m juli 2017

KPC BPO 2017-I, II start nader te bepalen

KPC BPO refreshment: start sept 2017 

 
Bavpol opleiding

KPC, als onderdeel van de opleidingen voor Calltakers en Intake & service en Arrestanten transport. Opleidingen starten in oktober 2016.

Groep 2016-1 op dinsdag en donderdag, start op 13 sep 2016

Groep 2017-1 start op 11 apr. t/m 5 okt. 2017

Groet 2017-2 start op 17 okt. t/m 14 dec. 2017

 
Bavpol refreshment Start in sept 2017  
Recrutencursus wordt verzorgd als onderdeel van basisopleidingen  
Voortgezette opleidingen data opmerking

Voortgezette Politie Opleiding (VPO)

(niveau 4)

KPC groepen 2016-I t/m V, gestart in 2016. Fase 2 is gestart op 3 april 2017

KPC groepen 2017-I t/m V start in september (17:30 - 19:30)

 
Leiderschapstrajecten  

KPC, Leiding 1 operationeel leidinggevenden (3 groepen) en Leiding 2 tactisch leidinggevenden (2 groepen) en Leiding 3 strategisch leidinggevenden (2 groepen).

Afgerond zijn:

Blok 1 Persoonlijk en Inspirerend leiderschap 

Blok 2 Kwaliteitsdenken is afgerond.

Blok 3 Integratie module bestaande uit orgnaisatiemanagement, beleidsmanagement en changemanagement 

Najaar 2017: Workshops / conferenties m.b.t. Mensenechten, Cultural tolerance, Gender diversity.

Vanaf janurai vervolg van het programma.

 
Middenkaderopleiding (SBO 4) SDKK SDKK Groep 2017-I, voorgenomen start is in najaar 2017  
Periodieke certificering data opmerking
Integrale Beroepsvaardigheden Training 

KPC IBT: omscholing op ma-di-wo en hercertificering op wo-do

 
Hulp Officier van Justitie instaptoets

 

 
Hulp Officier van Justitie seminar

Groep 2017-1: 6/3 t/m 10/3;  

Groep 2017-2: 15/5 t/m 19/5;  

Groep 2017-3: 3/7 t/m 7/7;  

Groep 2017-4: 11/9 t/m  15/9;

Groep 2017-5: 6/11 t/m 10/11

 
HOvJ train de trainer 9 - 17 mei 2017  
Vakgerichte cursussen data opmerking
Actpol

Wordt verzorgd als onderdeel van de politieopleiding niveau 3 en als onderdeel van de opleiding Intake & Service

 
Aanhouden en Ondersteunen (AT)    
Backbone    
Beveiliging voor werkmeester    
Buurtregisseur    
Documentenonderzoek
 
 
Dossiervorming    
ME training refreshment KPC Groep 2017-1: 6 mrt t/m 31 mrt 2017  
Promisses in the justice area    
Workshop omgaan met klanten start groepen 2017: 24 april  
Proces verbaal / Nederlands

KPC

Groep 1  6/3 t/m 18/5 (Ma+Wo);

Groep 2  7/3 t/m 18/5 (di+do);

Groep 3  29/5 t/m 7/9 (Ma+Wo);

Groep 4  30/5 t/m 7/9 (di+do);

Groep 5  18/9  t/m 23/11 (ma+wo);

Groep 6 19/9 t/m 23/11 (di+do);

 
Rapporteren

SDKK groep 2017-I: 15/2 t/m 24/3

SDKK groepen 2017-II, III en IV nog te bepalen

 
Riot training    
VIP begeleiding    
Algemene cursussen

 

 
Computercursussen excel en word

SDKK groep 2017-I: 19/1 t/m 10/2

SDKK groepen 2017-II, III en IV nog te bepalen

 
Integriteit/  ethiek Justitie

workshop toepassen intergiteitsregels door leidinggevenden

KPC alle politieambtenaren, start met strategisch leidinggevenden. Ook strategisch leidinggevende LR, Interpol en ORV nemen hieraan deel.

Veterinaire dienst, 2 groepen 23 en 30 mrt 2017

 
Mentorencursus    

 

Developed with QwikZite (version 1.12)