Onderwijsadvies
 
ADVIES
Opleidingsbeleid
Opleidingsplan
ORV adviseert ten aanzien van beroepsgericht onderwijs. Een adviestraject start doorgaans met een opleidingswens dan wel een vraag m.b.t. een probleem in de organisatie. ORV zoekt samen met de klant naar de best passende oplossing. Hierbij wordt niet alleen uitgegaan van het bestaande aanbod. Waar nodig worden nieuwe opleidingen ontwikkeld of ingekocht of wordt gezocht naar andere  oplossingen. Bij het zoeken naar oplossingen wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kennisdelen binnen de sector, zodat effectief, effeciënt en zoveel mogelijk met gesloten beurzen, gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die er binnen de sector zijn, voor wat betreft het kennisoverdracht.

Opleidingsbeleid 

Organisaties profiteren maximaal van opleidingen als deze passen binnen het beleid van de organisatie. Het ORV ondersteunt haar klanten met het ontwikkelen van opleidingsbeleid, (voor zover van toepassing) passend binnen het opleidingsbeleid van het ministerie.

 
 
Als het opleidingsbeleid geformuleerd is wordt dit geconcretiseerd in een opleidingsplan. Ook hierbij adviseert ORV.
Tel: 5999 8666530
Developed with QwikZite (version 1.12)