Onderwijs
 
ONDERWIJS
Initiële carrièreopleidingen
Postinitiële carrièreopleidingen
Periodieke certificeringscursussen
Vakgerichte cursussen
Algemene cursussen
Totaal overzicht opleidingen
Opleidingsregelingen
Eindtermen
Het OVR biedt verschillende soorten opleiding.

Initiële carrièreopleidingen (SBO 2 en SBO 3)  
Initiële carrière opleidingen zijn in principe opleidingen die men volgt om het vak te leren en in te stromen in een organisatie. Om toegelaten te worden tot een initiële opleiding dient de kandidaat eerst in dienst te worden genomen door de betreffende organisatie.

Postinitiële carrièreopleidingen (SBO 4, Bachelor en Professional Masters)
Postinitiële opleidingen zijn vervolgopleidingen. Deze zijn bestemd voor personen die al in de organisatie werkzaam zijn. Door het volgen van postinitiële opleidingen kan men carrière maken. In veel gevallen is voor het bekleden van een naast hoger gelegen functie het met succes afronden van een postinitiële opleiding een vereiste.

Periodieke certificeringscursussen
Voor een aantal certificaten en diploma’s geldt dat de geldigheid verloopt en/of herhalingscursussen verplicht zijn. De certificaathouder dient regelmatig een herhalingscursus te volgen en al dan niet een test af te leggen om gecertificeerd te blijven.

Vakgerichte cursussen 
Het ORV biedt diverse cursussen die specifiek gericht zijn op verschillende facetten van rechtshandhaving en veiligheidszorg. Deze hebben tot doel medewerkers verder te professionaliseren in hun vak.

Algemene cursussen
Ook worden algemene cursussen geboden. Deze cursussen zijn qua inhoud niet specifiek gericht op het werk in de justitiële keten, maar wel van belang voor efficiënte en effectieve taakuitvoering.

Totaaloverzicht  opleidingen en cursussen 
 
 
Tel: 5999 8666530
Developed with QwikZite (version 1.12)