Klanten
 
KLANTEN
Eerste ring
Tweede ring
Derde ring
Vierde ring
Het ORV verzorgt in de eerste plaats beroeps­onderwijs t.b.v. overheidsdiensten. Daar­naast biedt ORV ook onderwijs aan semi- overheidsdiensten en parti­culiere bedrijven die zich bezighouden met rechtshandhaving en veiligheidszorg. De mate waarin deze cliënten gebruik maken van het ORV verschilt.
 
De cliënten zijn verdeeld in 4 ringen:

Eerste ring (kerncliënten)
De kerncliënten van het ORV zijn overheidsinstellingen waarvoor geldt dat het instituut in grote mate bijdraagt aan het bijbrengen en in stand houden van de benodigde competenties voor de taakuitvoering.

Tweede ring
De tweede ring bestaat uit de overheidsinstellingen waarvoor geldt dat het instituut bijdraagt aan die competenties die de medewerkers nodig hebben voor het deel van hun taakuitvoering dat betrekking heeft op rechtshandhaving en veiligheidszorg.

Derde ring
De derde ring bestaat uit (semi) overheidsorganisatie die beschikken over buitengewoon agen­ten van politie. Deze personen worden voor dit deel van hun taak opgeleid door het ORV. Dit is de zogeheten Bavpol-opleiding.

Vierde ring
De vierde ring bestaat uit organisaties in de particuliere sector die buitengewoon agenten van politie laten opleiden door het instituut.
 
Plaatsing in de eerste of tweede van de ring is niet een statisch gegeven. Organisaties die minder of meer gebruik gaan maken van de diensten van het ORV kunnen worden verschoven.

 

Tel: 5999 8666530
Developed with QwikZite (version 1.12)